Arminco Co
pics

با پنجاه سال حضور مستمر

گاز های فریون ترکیبی

در بسیاری از مقالات فنی با واژه گازهای ترکیبی روبه رو شده اید؛ واژه ای که اشاره مشخصی به گاز فریون خاصی ندارد و از طرفی ترکیب یک گاز با یک یا چند گاز دیگر است. این اتفاق جهت بهینه سازی هرچه بهتر سیستم سرمایش از یک سو و راندمان بالاتر از سوی دیگر خواهد بود.

اصولأ گاز های ترکیبی در سیستم های دارای تبرید چند مرحله ای رخ می دهد و در نگاه کلی سیستم تبرید را بر مبنای استفاده از این گازها پایه ریزی و طراحی می کنند.

این که محاسبات گاز ها، میزان شارژ در سیستم تبرید و رفتار شیمیایی فریون چگونه است در مقالات آینده وبلاگ آرمینکو شرح داده خواهد شد. و به معرفی نرم افزار ها و سیستم های محاسباتی به اختصار خواهیم پرداخت.

نکته بسیار مهم در سرویس و نگه داری سیستم های پایه Cascade آگاهی از نام علمی گازها و میزان آن ها در سیستم است؛ چرا که در صورت استفاده از گازهای متفرقه، امکان آسیب جدی به کمپرسور، شیرهای انبساط و دیگر قطعات حساس مدار تبرید وجود دارد.

آرمینکو چندین سال است که از سیستم تبرید دو یا چند مرحله ای برای بسیاری از دستگاه های تولیدی خود بهره می برد و لذا تجربه بسیاری در این زمینه بایگانی و اجرایی شده است.

برای به دست آوردن دماهای فوق سرد تنها راه، استفاده از این نوع سیستم هاست و این روش رایج ترین نوع سرمایش برای این گونه فرآیند هاست.

ابتدا در دنیا، رسیدن به دماهای فوق سرد حکم راز و آرزو بوده اما هم اکنون کاری ساده، قابل اجرا و دست یافتنی است و دانش فنی این کار نیز در آرمینکو، بومی بوده و سابقه بسیار طولانی دارد.

جهت دریافت مشاوره تولید و خرید با ما در ارتباط باشید!

تقویم 1403!

Сopyright © All rights are secured 2023 Arminco Co.