شرکت آرمینکو
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران - اردیبهشت ماه 1396
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران - اردیبهشت ماه 1396
چهل و هفتمین سال روز تأسیس آرمینکو در 1396/12/12
چهل و هفتمین سال روز تأسیس آرمینکو در 1396/12/12
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار / نوروز، جاودانه ترين جشن روزگار - نوروز 1396
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار / نوروز، جاودانه ترين جشن روزگار - نوروز 1396
يازدهمين نمايشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران - آبان ماه 1395
يازدهمين نمايشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران - آبان ماه 1395
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران - مهر ماه 1396
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران - مهر ماه 1396
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو -آبان ماه 1396
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو -آبان ماه 1396

عضویت در خبرنامه آرمینکو