شرکت آرمینکو
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران - اردیبهشت ماه 1396
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران - اردیبهشت ماه 1396
چهل و هفتمین سال روز تأسیس آرمینکو در 1396/12/12
چهل و هفتمین سال روز تأسیس آرمینکو در 1396/12/12
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران - مهر ماه 1396
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران - مهر ماه 1396
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو -آبان ماه 1396
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو -آبان ماه 1396

عضویت در خبرنامه آرمینکو