شرکت آرمینکو


باتری های لیتیومی قابل شارژ برای دستگاه های برقی قابل حمل استفاده می شوند. همان طور که درحال حاضر آنها برای وسایل نقلیه برقی مهم هستند چرا که قابلیت اطمینان بودن و ایمنی آنها حائز اهمیت است. باتری ها در شرایط سرد و گرم به خوبی کار کنند و درهنگام نشت یا انفجار ایجاد خطر نکنند.

در آزمون دمای محفظه های آرمینکو، قدرت باتری در دمای محیطی زیاد و فشار، بدون خطر مشخص شده است.

استانداردهای تست عادی برای باطری های لیتیومی ثانویه و نمونه ها عبارتند از:

UL1642 - استاندارد برای باتری های لیتیومی

UL2054 - استاندارد برای باتری های خانگی و تجاری

IEC62133 - نیازمندی های ایمنی برای سلول های ثانویه قابل حمل

IEC62660-2 -سلول های لیتیومی برای حرکت وسائل نقیه در مسیرهای برقی

قسمت دوم: قابل اعتماد بودن و آزمون استفاده بیش از حد

SAE J2464- سیستم ذخیره انرژی وسایل نقلیه برقی و هیبریدی قابل شارژ (RESS)

برای اطلاعات بیشتر در زمینه استانداردهای تست باتری ، به مشخصات و روش های تست باتری مراجعه کنید.محفظه های مناسب تست باتری
از آنجایی که خرابی باتری خطری جدی است و نتیجه ای نا مطلوب دارد، محفظه های آزمون برای جلوگیری از انفجارهای مضر،نیاز به سیستم های ایمنی قابل اطمینان دارند.

بزرگ ترین خطر، انتشار گازهای باتری می باشد که ممکن است خود به خود و یا به وسیله المنت محفظه تست، مشتعل شود. لذا استفاده از المنت های خاص توصیه می شود، اما ممکن است اقدامات احتیاطی بیشتری لازم باشد.

آرمینکو می تواند بر اساس نیازهای تستی و الزامات ایمنی شما با گزینه های زیر به ایجاد یک سیستم تست کامل کمک کند.

گزینه های حفاظت یآ پشنال :

دمنده تهویه محفظه با درب خروجی - تصفیه و تهویه محفظه با هوای محیط، از طریق سیستم نظارت بر گاز

ساختار کنترل پایدار المنت - کنترل کارکرد المنت با استفاده از ترمودیسک

سیستم های هشدار گاز (H2و یاCO) - کنترل فضای داخلی محفظه به لحاظ گازهای خطرناک، که شامل آژیر و نور می شود.

پاک سازی نیتروژن از طریق دریچه خروجی - تصفیه نیتروژن داخل محفظه به منظور کاهش میزان اکسیژن

قفل درب برقی - جلوگیری از دسترسی کاربر در حین کار

سیستم ردیابی آتش - تشخیص آتش و ایجاد آژیر و نور و محار آتش با کمک پخش CO2 در فضای داخلی

گرمای بیش از اندازه به کمک حس گر - محافظت بار آزمون از بوجود آمدن حرارت بالا

سینی جهت چکه آب اواپراتور - سینی جهت محار هر گونه نشتی

چفت درب - طراحی شده برای مقاومت در برابر افزایش فشار در نتیجه انفجار

کاهش فشار - به سرعت فشار داخل محفظه را کاهش می دهد.موارد ایمنی بر اساس نیاز های شما

عضویت در خبرنامه آرمینکو