شرکت آرمینکو


شرایط فروش لیزینگ


با عنایت به دانش بنیان بودن شرکت آرمینکو و در راستای حمایت های معاونت علمی و فن آوری ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، شما می توانید محصول مورد نظر خود را از طریق لیزینگ خریداری نمایید .

این خدمت از طریق صندوق نو آوری و شکوفایی ارائه و صرفاً با تکمیل فرم های مربوط و شروع فرآیند ارزیابی ، صورت خواهد پذیرفت .

متقاضیان لیزینگ اعم از اشخاص حقیقی ، حقوقی ، شرکت های دانش بنیان ، خصوصی و ... می توانند از همین طریق مراحل را طی نموده و

خریدی مطمئن ، آسان و اقتصادی داشته باشند .

برای اطلاع از شرایط لیزینگ و نوع حمایت ها به سایت زیر مراجعه نمایید :

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2& pageid=12541

عضویت در خبرنامه آرمینکو