شرکت آرمینکو


استانداردهای منتشر شده توسط UL، IEC و SAE تست های تعیین کننده تست های شرایط محیطی می باشد از قبیل: اتصال کوتاه گرم، مقاومت در برابر حرارت، چرخه درجه حرارت، و حرارت بیش از حد. از آنجا که عدم موفقیت این آزمایشات می تواند نتایج خطرناکی به بار اورد، محفظه های تست مستلزم ویژگی های ایمنی مناسب و ملاحظات لازم خواهند بود.

استانداردهای تست برای باطری های سلولی و لیتیومی عبارتند از:

UL1642 - استاندارد برای باتری های لیتیومی

آزمون اتصال کوتاه در 60 درجه سانتی گراد؛

آزمون های گرما : 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه تا 150 درجه سانتی گراد

سیکل دمایی: 70 درجه سانتی گراد به 40- درجه سانتی گراد ( در30 دقیقه )

UL2054 - استاندارد برای باتری های لیتیومی

آزمون ریختگی بدون تنش در 70 درجه سانتی گراد؛

آزمون های گرما: 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه تا 150 درجه سانتی گراد

سیکل دمایی: 70 درجه سانتی گراد به 40- درجه سانتی گراد ( در30 دقیقه )

IEC62133 - نیازمندی های ایمنی برای سلول های ثانویه قابل حمل

آزمون اتصال کوتاه در 55 درجه سانتی گراد؛

آزمون رهایی از فشار قالب در 70 درجه سانتی گراد،

بیشینه حرارت : افزایش دما با 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه تا 150 درجه سانتی گراد

سیکل دمایی: 70 به 20- درجه سانتی گراد ( در 30 دقیقه )

SAE J2464 – سیستم ذخیره انرژی وسایل نقلیه برقی و هیبریدی قابل شارژ (RESS)

پایداری دما: افزایش دما با 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه

آزمون شوک دمایی: 70 به 40- درجه سانتی گراد ( در 15 دقیقه )

IEC61960 – باتری ها و سلول های لیتیومی برای کاربردهای قابل حمل

تخلیه در 20+ و 20- درجه سانتی گراد

IEC62660-2 سلول های لیتیومی برای حرکت وسائل نقیه در مسیرهای برقی

قسمت دوم قابل اطمینان و آزمون پذیر

آزمون حرارتی: 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه تا 150 درجه سانتی گراد

محدوده دمایی: 85 درجه سانتی گراد به 40- درجه سانتی گراد بر مقیاس حدوداً 1 درجه سانتی گراد بر دقیقه (یا 65 درجه سانتی گراد به 20- درجه سانتی گراد با کمک جریان برق)

آزمون تخلیه ظرفیت: 20- ، 0، 25 و 45 درجه سانتی گراد

UN/DOT38.3- دفترچه راهنمای آزمون های UN؛ ضوابط تست باطری های لیتیومی

چرخه دمایی: 75 به 40- درجه سانتی گراد ( در 30 دقیقه )

عضویت در خبرنامه آرمینکو