دعوت به همکاری
شرکت آرمینکو

دعوت به همکاری

مشخصات فردی و عمومی

نام

نام خانوادگی

جنسیت

نام پدر

محل تولد

تاریخ تولد

شماره ملی

شماره شناسنامه

دین

وضعیت نظام وظیفه

دارای کارت پایان خدمت

دارای معافیت

دارای معافیت

مشمول

در صورت معافیت نوع معافیت خود را ذکر فرمائید

تاریخ دریافت پایان خدمت یا معافیت:

آدرس محل سکونت:

کد پستی:

تلفن منزل :

تلفن همراه :

E-Mail :

وضعیت تاهل:

مجرد

متاهل

تاریخ ازدواج::

تعداد فرزند: :

عضویت در خبرنامه آرمینکو