شرکت آرمینکو


آموزش


واحد آموزش شركت آرمینکو فعالیت خود را از سال 1390 با بهره گیری از تكنولوژی و استانداردهای روز دنیا به صورت تخصصی شروع نموده است .

برگزاری دوره در محل کارخانه آرمینکو
در طول دوره هر نفر از یك سری كامل تجهیزات تخصصی آن دوره بهرمند می شود، امكانات كمك آموزشی از قبیل جزوه ، نرم افزار و ..... در اختیار شركت كنندگان قرار می گیرد و در پایان دوره مدركی از این شرکت اعطا می گردد.

برگزاری دوره آموزشی در محل متقاضی
دوره در محل ها با حداكثر ۵ نفر تشكیل می گردد و امكانات كمك آموزشی از سوی این واحد به سایت برگزاری ارسال می شود و شركت كنندگان در دوره از تجهیزات كمك آموزشی متناسب با نوع دستگاه خود ؛ برخوردار می گردند.

عضویت در خبرنامه آرمینکو